Kiến thức website

Chia sẻ về kiến thức về website mà bạn cần biết, website hoạt động như thế nào? làm sao để phát triển website…