Xuất phát từ tình hình thực tế mà trong đó, phần lớn các Doanh nghiệp – Công ty quá bận rộn việc kinh doanh của mình, Công ty thiết kế website Vinahi đã triển khai dịch vụ quản trị website cho các đơn vị có nhu cầu.

  • Cập nhật nội dung lên website
  •  Xử lý hình ảnh cho website.
  •  Cập nhật sản phẩm lên website.
  •  Theo dõi và backup hệ thống.
  •  Thiết kế banner hình ảnh cho website.