Marketing

Marketing là quá trình tiếp cận tệp đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới để trở thành khách hàng tiềm năng, để hỗ trợ cho khâu bán hàng của bạn một cách dễ dàng hơn.

marketing cũng bao gồm các hoạt động nghiên cứu, quảng bá, hỗ trợ bán hàng và phân phối các giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đến cho người dùng. Marketing ngày nay tập trung vào việc nghiên cứu thị trường và hành vi của khách hàng, cũng như phân tích các hoạt động quản trị kinh doanh của các công ty, giúp công ty có thể thu hút, đạt được và giữ chân các khách hàng (và độ trung thành với thương hiệu) bằng việc thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn của họ.